Animal Cruelty

Att skada någonting levande är för mig helt ofattbart. Att dessutom göra det för att vi människor ska känna oss lite bättre, lite snyggare och lite mer värdefulla, vilket vi faktiskt borde känna oss ändå, är fullständigt sinnessjukt. Därför försöker jag undvika djurtestade produkter så mycket som jag kan. Visar jag upp något på bloggen som är djurtestat så har jag antagligen köpt det utan att veta om det, eller fått det av någon. Jag kommer inte sluta använda produkter jag redan har i min ägo, jag kommer bara låta bli att köpa nya.

När jag skriver att ett märke inte testar på djur, då syftar jag bara på märket. Inte på företaget som äger märket. Tillexempel, OPI är cruelty free enligt PETA, men ägs av Coty, som är ett stort icke-cruelty free företag. Jag skriver alltså att märket är cruelty free, då det är märket jag betalar för.
Det finns massor av listor på cruelty free märken som ägs av icke-cruelty free företag. Jag länkar några i slutet!

Hur vet man då om något är testat på djur? 
Längst ned i detta inlägg hittar ni några länkar som har listor på märken som testar på djur/inte testar på djur.


Harming anything living is to me absolutely inconceivable. To do that so that we humans can feel a little bit better, a little bit prettier and a little more valuable, which we actually should feel anyway, is completely insane. That's why I try to avoid animal tested products as much as I can. If I show you anything that is tested on animals, I've probably bought it without knowing or got it as a gift. I will not stop using the animal tested products that I allready own, but I will stop buying new ones.

When I write that a brand is cruelty free, I intend that only the brand is cruelty free. Not the company that owns the brand. For example, OPI is cruelty free according to PETA, but is ownd by Coty, which is a huge not cruelty free company.
There are plenty of lists of cruelty free brands that are ownd by a non cruelty free companies. I will link some in the end.

How do you know if a brand is cruelty free or not?
In the end of this post, there are some links to lists of cruelty free and not cruelty free brands.


Eleven (Swedish list of cruelty free brands. Still usable international readers)
Djurens Rätt (Swedish list of cruelty free brands. Still usable international readers)


These bloggers made awesome lists of cruelty free and non cruelty free nail polish brands!
List @ Pointless Cafe
List of vegan nail polish brands @ Vegan Claws
List @ The Nail Buff
List of cruelty free and vegan brands @ The Bunny Beautiful
List of cruety free and vegan indie brands @ Squeaky Nails- Here's my list that I am working on! -

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

I love comments! I read every single one of them, but I might not have time to answere them all. If there is something special you want to ask me, send me an email!
I will delete all comments with links, if they are not related to the post or subject.

colourize-me[at]hotmail[dot]com